To access your meeting, please click on the link below.

  Norėdami prisijungti prie Jūsų nuotolinio susitikimo, prašome paspausti nuorodą, patalpinta žemiau.

  Once you click the link, you will be directed to the online meeting site, to which you need to login. If this is your first time, please search your email for a message with your login information. Please note that it may be in your SPAM folder. If you can not find the email, please send a letter to Robert Savickas.

  Paspaudus nuorodą, Jūs būsite nukreipti į internetinę susitikimų salę, prie kurios Jūs turėsite prisijungti. Jei prisijungiate pirmą kartą, tai prašome paieškoti savo el. pašto dėžutėje laiško su Jūsų prisijungimo duomenimis. Prašom turėkite omeny kad toks laiškas gali būti automatiškai patekęs ir į Jūsų šlamšto dėžutę. Jei negalite to laiško rasti, prašome nusiųsti laišką Robertui Savickui.

  If this is your first time using our conference system, please watch this short tutorial: LRUN Conferences tutorial.

  Jei prisijungiate pirmą kartą, prašome pažiūrėti šią trumpą pamokėlę: LBKS Konferencijų pamokėlė.

  Link to enter the online conference site: LRUN Conferences site.

  Nuoroda į nuotolinių konferencijų svetainę: LBKS Konferencijų svetainė.