To access your meeting, please click on the appropriate link below.

  Kad prisijungti prie Jūsų nuotolinio susitikimo, prašome paspausti atitinkamą nuorodą, patalpinta žemiau.

  Once you click the link, you will be directed to the online meeting room and asked to enter you name.

  Paspaudus nuorodą, Jūs būsite nukreipti į internetinę susitikimų salę ir turėsite įvesti savo vardą ir pavardę.

  If you are an authorized meeting participant, the moderator of the meeting will give you a permission to join the meeting.

  Jei Jūs esate autorizuotas susitikimo dalyvis, susitikimo tarpininkas leis Jums prisijungti prie susitikimo.